Kierteelliset putkenosat

Muunnosnippa Ulko/Sisä, NPT