Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Stahl Oy
Juvan teollisuuskatu 25 A 1
02920 ESPOO

Sähköposti: stahl@suomen-stahl.fi

Y-tunnus: 2929968-3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö

Pekka Kytömäki, Suomen Stahl Oy

3. Rekisterin nimi

Suomen Stahl asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Voimme käyttää asiakasrekisterin tietoja palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä laskutukseen.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa sekä lakisääteiset velvoitteet vaativat.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • Laskutustiedot
  • Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

8. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto

Emme luovuta tietoja Suomen Stahl Oy:n ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:

  • Suojaamme internetyhteyden (https)
  • Käytämme palomuuria
  • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

11. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Suomen Stahl Oy:lle.

Suomen Stahl Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Suomen Stahl Oy tiedon korjaamiseksi.

12. Evästeet

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto, käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Esimerkiksi käyttämämme ohjelmisto Google Analytics kerää evästetietoja.
Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.
Voit tietenkin myös estää evästeiden käytön, tällä voi kuitenkin olla haittapuolensa, sillä evästeet ovat teknillinen ratkaisu selaimien ja www-palvelimien yhteyskäytäntöjen toteutuksessa, eivätkä monet internet-sivustot toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.
Voit halutessasi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista tai estää niiden kerääntymisen kokonaan.
Käyttämällä verkkosivujamme, annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsitteyyn. Evästetietoja säilytetään Google Analyticsissä 38 kuukautta.