Kierteelliset putkenosat

Kuusiokantatulppa, lieriökierre