Kierteelliset putkenosat

Kartioliitin sisä/sisä, sorvattu