Kierteelliset putkenosat

Kartioliitin, hitsattava