Kierteelliset putkenosat

Kartioliitin hitsattava/kierre