Kierteelliset putkenosat

Kuusiokantatulppa, kartiokierre